Svårt hitta alternativa vattentäkter på Gotland

3:32 min

Att ta dricksvatten ur träsken i Lojsta är för dyrt och tar för lång tid att ordna. Men ett stenbrott vid Tors i Bro är intressant säger Leif Thomsson på Vattenverket.

Grundvattennivåerna på ön fortsätter sjunka, och även Tingstäde träsk har sjunkit ytterligare några centimeter.

På Vattenverket i Visby diskuteras nu alla möjliga alternativ på grund av den svåra vattenbristen. Men att ta vatten ur de djupa träsken i Lojsta som regionen får många påringningar om, det är inte möjligt enligt Leif Thomsson.

- Ledningsnätet är inte utbyggt. Det tar ett halvår, eller ett år till, säger Leif Thomsson om svårigheten att få med alla markägare som berörs när nya ledningar dras.

Och att hämta vatten ur träsken med bil skulle belasta vattenverken för hårt eftersom det måste renas där. Dessutom måste de vara säkra på att det inte finns föroreningar, som bilvrak på botten av de djupa träsken.

Nu vill regionen inleda dialog och samarbete med stenindustrier som Cementa och Nordkalk för att kunna ta vatten ur deras brott. 

Nästa vecka ska Region Gotland lämna in ansökan om att få ta ut mer vatten ur träsket. Det handlar om att sätta ribban för lägsta vattennivån 20 centimeter under dagens värde på 44.40. I slutet av förra veckan var regionen på en båttur på träsket som försörjer bland annat Visby med dricksvatten.

Redan imorgon bitti är planen att börja köra vatten med bil från Herrvik till Ljugarn.