Prostitutionen ökar på Malmös gator

2:24 min

Det har länge talats om att prostitutionen har flyttat till nätet, men i Malmö ökar antalet kvinnor som säljer sex på gatan. Socionomen Katarina Klostergaard arbetar på Mikamottagningen i Malmö. Hon säger att sexhandeln har förändrats snabbt de senaste åren.

– Förr var det mer svenska flickor. Många var aktiva i ett missbruk eller hade psykisk ohälsa i någon form. Men dem ser vi inte längre. De är borta, säger Katarina Klostergaard.

Hon är socionom och arbetar på Mikamottagningen som är Malmö stads prostitutionsenhet. De ägnar sig bland annat åt uppsökande verksamhet ute på gatorna, där de träffar både prostituerade och sexköpare. Under de senaste åren har de märkt att gatuprostitutionen i Malmö har förändrats. Medelåldern som tidigare låg mellan 35 och 40 har sänkts betydligt.

– Idag är det en stor andel som är rumänska kvinnor som är ganska unga i åldrarna. Det är svårt att säga en exakt ålder, men någonstans mellan 20 och 25 är snittåldern i alla fall. Man kan se att det är en viss ökning bakåt i tiden när det gäller just gatuprostitutionen.

Mikamottagningen för statistik över hur många personer som säljer sex på gatan. Förra året träffade socionomerna 47 kvinnor som sålde sex på detta sätt. Det var en öknining med tolv personer jämfört med året innan och siffrorna för våren tyder på att ökningen har fortsatt under 2016.

– Man kan se en viss ökning de sista åren. Sedan får vi se vad slutsumman landar på det här året, men det finns i alla fall tendenser till en ökning.

Har ni någon uppfattning om de bakomliggande faktorerna? Varför är kvinnorna på gatorna?

– I mångt och mycket av ekonomiska skäl. Man känner att man behöver sälja sig själv på grund av det. Eller att man av vissa fall är utsatt för människohandel. Men oavsett vilket, är det också ekonomiska skäl som ligger bakom det 

Till skillnad från frivillig prostitution är människohandel ett brott, där man tvingar en annan människa att utföra sexuella handlingar. Mikamottagningen för också statistik över antalet misstänkta fall av människohandel. Hittills i år har de träffat 30 kvinnor som de misstänkte kunde vara offer för människohandel, vilket kan jämföras med 35 fall under hela förra året.

– Vi har ju många fler människohandelsfall än förra året, så det finns en tendens att detta ökar, men det är inte många som leder till fällande domar. Det är svårt att bevisa.