Brott

Krokomsföretag fast för miljöbrott

Ett företag i Krokoms kommun ska betala 40 000 kronor i böter för att de begått miljöbrott.

2014 eldade företaget miljöfarligt avfall utan att ha något tillstånd för det, enligt ett strafföreläggande från åklagarmyndigheten.

Askan efter det uppeldade materialet innehöll bland annat dioxinhalter som var 200 gånger högre än i oförorenad träaska.

Företagets ansvariga har därmed orsakat att det kan ha släppts ut föroreningar som är skadliga för människor, djur och natur, står det i strafföreläggandet.