Åtgärder mot människohandel dröjer

2:18 min

I höstas kom ett beslut från rikspolischefen om att polisen ska bli bättre på att bekämpa människohandel, men trots att det gått nio månader sedan beslutet kom är åtgärderna ännu inte på plats.

Mattias Sigfridsson är polisens samordnare mot människohandel i region syd. Han tycker inte att man kan säga att polisen prioriterar arbetet mot människohandel.

– Nej, det gör vi inte. Det är känt för oss att det finns ett sådant beslut och det är gjort en presentation eller ett förslag på hur det skulle se ut i Region Syd, men i konkurrens med allt annat, så är det inget vi klarar av att göra.

– Därför är det frustrerande att vi inte kan följa det direktivet, säger Mattias Sigridsson.

Ekot har tidigare rapporterat att gatuprostitutionen i Malmö ökar och att kommunens prostitutionsgrupp upptäcker allt fler fall av misstänkt människohandel, där kvinnor från fattigare länder tvingas att sälja sex i Sverige.

Samtidigt berättar socialarbetare i gruppen att polisen är frånvarande på gatorna.

– Det handlar om prioriteringar med migrantströmmar och gränskontroller som tar mycket folk, där vi inte har kunnat prioritera de här brotten så som vi skulle vilja, säger Mattias Sigfridsson.

I Göteborg har arbetet mot människohandel också varit eftersatt.

Erik Nord som är polischef i Storgöteborg berättar för Ekot att man tvingades ta resurser från människohandelsgruppen, när stadens problem med gängkriminalitet och skjutningar ökade.

Nu håller man på att bemanna upp den gruppen igen.

Flest gatuprostituerade finns det i Stockholm.

Socialtjänsten bedömer att cirka 100 personer om året säljer sex på gatan i Stockholm.

Den siffran har varit oförändrad de senaste åren.

I rikspolischefens beslut står det att storstadsregionerna ska ha en särskild grupp som arbetar mot människohandel.

Samma poliser ska utreda alla brott i en människohandelshärva, eftersom det annars finns en risk för att sexköpen betraktas som så kallade mängdbrott.

I södra Sverige har man ännu inte haft resurser till att införa en sådan grupp och Erik Nord är tveksam till att göra nya förändringar i polisens organisation:

– Ja, vi vet inte riktigt hur framtiden ser ut där. Vi har inte några omedelbara planer.

Ekot har sökt rikspolischef Dan Eliasson för en kommentar, men får istället svar av Eva Sund som är kommissarie på utvecklingscentrum Stockholm.

Hon berättar att det har tillsatts en projektgrupp som ska arbeta med frågan under hösten.

– När man fattar ett beslut måste man först implementera det i det vardagliga arbetet. Och det tar lite tid.

– Det är som när man puttar på en sten. Man får putta rätt hårt i början, men när den väl rullar så kan det gå undan, säger Eva Sund, kommissarie på utvecklingscentrum Stockholm.