Liberalerna vill införa trakasseriutbildning

1:36 min

I Göteborg ska festivalarbetare och krogpersonal utbildas för att kunna förebygga sexuella övergrepp. Nu vill Liberalerna införa liknande utbildning i Stockholm.

Denna sommar har sexuella trakasserier och övergrepp visat sig vara vanligt förekommande på festivaler i landet. Antalet anmälningar har ökat stort. På 10 av 13 av de stora festivalerna kom det förra året in 10 anmälningar - i år är samma siffran 111, enligt P3 Nyheter.

I Göteborg startar nu ett projekt där alla som arbetar med festivaler eller krogar i kommunen måste gå en särskild utbildning för att bli bättre på att upptäcka och hantera misstänkta fall av sexuella ofredanden och övergrepp.

Nu hakar Liberalerna i Stockholm på och vill att ett liknande krav på utbildning ska införas i Stockholm. 

Det som sker just nu är helt oacceptabelt. Ingen ska behöva riskera att bli ofredad när det går på festivaler eller på krogen, säger Isabel Smedberg-Palmqvist, Liberalerna och ledamot i socialnämnden i Stockholm.

Liberalerna lägger nu fram en motion, med förslag på åtgärder för att motverka sexuella övergrepp i Stockholm. 

– Nu gäller det att vi gör något och på kort sikt kan vi se över vår tillståndsgivning av alkoholtillstånd.

Socialnämnden är den enhet som beviljar serveringstillstånd. Idag finns obligatoriska utbildningar om ansvarsfull alkoholhantering för personal som arbetar på platser där alkohol serveras efter klockan 01. 

– Vi tycker att utbildningen ska utvidgas och även omfatta förebyggande arbete kring sexuella trakasserier, och gälla alla, oavsett vilken tid en serverar, säger Isabel Smedberg-Palmqvist.

Isabel Smedberg-Palmqvist blev inspirerad av Göteborgsprojektet. Vi har anammat mycket från dem, säger hon, och syftar bland annat på reglera kring vem som ska få servera alkohol.

–  Det verktyget jag som politiker har är att med serveringstillståndet ställa krav, säger Isabel Smedberg-Palmqvist som är positiv till att få med sig övriga partier i frågan:

– Jag är helt övertygad om att vi kommer komma överens.