Kampen mot sjögull går framåt

1:33 min

Försöken med att bekämpa den invasiva arten sjögull har slagit väl ut i Vita sjö, en av två drabbade sjöar i Stensåns avrinningsområde.

Frivilliga från södra Halland och norra Skåne har lagt ut kvävande flytramar i sjön, som ligger i Örkelljungas kommun. 

Den invasiva arten sjögull är en näckroslik växt med gula blommor som upptäcktes i Vita sjö och Gårdsjön för två år sedan. Den brer ut sig snabbt och i Stensåns vattenråd började man titta på olika sätt att begränsa den.

Inspirerade av försök i Mörrumsån och Åsnen byggde frivilliga runt Vita sjö flytande ramar med svart väv. De läggs ut över växterna för att kväva dem, berättar Jan Nordstrand som håller i projektet.

– Det har gått bra så här långt. Vi byggde 120 ramar och la ut i fjol och där ser vi en effekt där blad och blommor försvinner. Sedan är det stora ytor så vi har byggt 60 ramar till som vi la ut förra helgen.

Varför är det så viktigt att bekämpa sjögull?

– Det är för att rädda sjölivet så att man kan ha badplatsen kvar och åka båt i sjön. Om inte så växer det ihop som en tjock matta och man kan varken bada, ro eller fiska.

Själva materialet till ramarna har finansierats med EU-pengar i ett så kallat LONA-projekt, men allt arbete har skett på frivillig basis. Projektet ska pågå i tre år och att bekämpa sjögull i den här omfattningen är något av en pionjärsatsning, säger Leif Filipsson, ordförande i Stensåns vattenråd.

Ramarna plockas upp på vintern och läggs på en ny plats till våren och hittills har man lyckats rensa vid badplatsen och några bryggor. På köpet har det också blivit trevligt på andra sätt, säger Jan Nordstrand. 

– Vi har fått samhörighet och samverkan kring sjön, så det har blivit lite positiva bieffekter.