Höganäs

Kommunen nekar dövblind småbarnspappa personlig assistans

4:21 min

Trots att han är dövblind har småbarnspappan Torbjörn Svensson inte rätt till personlig assistans enligt Höganäs kommun. Torbjörn som är frånskild menar att avslaget inte bara drabbar honom, utan även hans barn på 1,5 och 4 år.

Han förklarar vidare att beslutet innebär att han inte kan vara en närvarande och engagerad pappa för sina barn.

– Det som jag behöver hjälp med är att se till så att mina barn har det säkert, det som alla föräldrar vill ge sina barn. Det går inte att säga till barn att de lugnt ska gå bredvid, utan de kan sticka. Jag vill ha ett vardagsliv med mina barn, och vill inte bli någon lekpappa som dyker upp då och då, säger han.

Torbjörn är nyskild och lever ensam. Kontakten med barnen sker när hjälpsamma anhöriga och vänner kan ställa upp. Och det här är ohållbart i längden säger han, för barnen mår dåligt av att inte kunna ha kontinuitet i relationen till sin pappa.

Äldsta barnet, dottern Alva är fyra år och är med vid vårt besök. De har sitt eget sätt att kommunicera med varandra. De använder inte så många ord utan når varandra genom beröring och tecken. Men just idag kan de använda ord eftersom det sitter med två dövblindtolkar, och det är tack vare dem som vi kan kommunicera med Torbjörn.

Han berättar att han levde ett normalt liv innan, körde lastbil, ett jobb han älskade, och hade en tillvaro utan begränsningar. För trots att Torbjörn sedan barnsben är hörselskadad så kunde han med hjälp av olika insatser och hjälpmedel lära sig att tala, och hörde tidigare hyfsat med hörapparat.

Idag är han 33 år och fick synproblemen först för några år sedan, och därefter har både hörseln och synen sakta blivit sämre.

Han är enligt sjukvårdens bedömning dövblind. Och har diagnosen Ushers syndrom som är en grupp ärftliga sjukdomar som bland annat kan ge just dövhet och synnedsättning. Numera har han endast ett litet synfält kvar, det är som att se genom ett sugrör förklarar han.

– Till en början så har man rätt så bra syn. Men med tiden så förminskade mitt synfält, och synskadan blev värre. Förloppet gick långsamt vilket gjorde att jag inte insåg att jag hade en synskada på väldigt länge, säger han.

Det lilla han ser är dyrbart i relationen till barnen. Dottern Alva säger att hon saknar sin pappa nu när han flyttat ifrån huset de bodde i tillsammans. Men hon kan inte besöka honom när hon vill.

– Det är inte så bra för då kan jag inte prata med honom, säger hon.

Tycker du att han förstår dig?

– Ja, om jag bara tecknar, för han kan inte prata annars.

När du är hemma hos din mamma, och din pappa är hemma här i sin lägenhet, vad tänker du då?

– Att jag vill åka till pappa, ganska mycket, säger hon.

Torbjörn poängterar att den främsta anledningen till att han behöver personlig assistent är barnen. Han behöver hjälp med att skapa trygghet för sina barn. Han behöver de ögon och öron han själv inte har. För han drömmer om att kunna ha delad vårdnad, han drömmer om att få vara en vanlig pappa säger han, och det är omöjligt utan hjälp.

– Kommunen vill inte sätta sig in i de behov jag har, de jobbar efter en ekonomisk agenda. Det innebär att en person som har den här typen av funktionsnedsättning kostar, och det är där frågan ligger. Det här är något som det inte pratas högt om, men så är det, säger han.

Torbjörn Svensson fick alltså nyligen avslag på sin ansökan om assistans av Höganäs Kommun. I kommunens utredning nämner man de båda barnen, men man tar inte hänsyn till dem när man sedan beslutar i ärendet. Motiveringen till beslutet är att de grundläggande behoven inte är av sådan karaktär och omfattning att de berättigar till personlig assistent.

Från kommunens sida menar man att man istället tittar på andra insatser för Torbjörn, som till exempel möjligheten till att ha en kontaktperson som ska vara med några timmar då han har barnen hos sig. Det finns också en möjlighet för Torbjörn att överklaga beslutet.

– Detta är en bedömning som vi har gjort, och som vår nämnd har fattat beslut om. Är det så att man är missnöjd så kan man självklart överklaga, säger Anita Bengtsson, tillförordnad socialchef i Höganäs kommun.

 Torbjörn Svensson, har valt att inte överklaga beslutet där han nekas personlig assistans eftersom han anser att det skulle minska hans chanser att få ansökan beviljad. Istället ska han lämna in en helt ny ansökan som han ska komplettera med nya, mer utförliga intyg.