Östergötlands sju underverk

Promenaderna i Norrköping - ett unikt byggnadsminne

3:37 min

Promenadstråk i parkmiljö under 1850-talet utvecklades till att bli Promenaderna i Norrköping och är i dag unika där de ligger som ett U runt stadskärnan. 

Det var stadsarkitekten Knut Forsberg som 1855 ritade det som i dag gör stadsbilden i Norrköping speciell. Det är ovanligt att stora breda allékantade gator ligger utanför city.

Promenaderna består av körbanor för både motortrafik och spårvagnar och är kantade med dubbla rader av lindar, knappt 2 000 träd. Varje träd har ett eget nummer och det finns hos Norrköpings kommun en skötselplan där varje träd vårdas och vid behov byts ut.

– Norra promenaden med sina lindar är unik med sin raka, 3,5 kilometer långa sträckning, säger Peter Kristensson, författare till boken "Norrköpings gatunamn".

Bebyggelsen utefter promenaderna är pampig med ett flertal stadspalats, skolor, bibliotek och andra offentliga byggnader.

Promenaderna är sedan 1994 byggnadsminnesmärkta och det är ovanligt att platser utan byggnader får utmärkelsen.