Fiskare vill inte ha med forskare på båten

2:27 min

Forskningen används bland annat i Internationella havsforskningsrådets rådgivning om hur mycket fisk som ska få tas upp ur haven.

– Problemet med detta är att vi får en skev bild av hur fisket går till, säger Daniel Valentinsson som är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Vad kan det leda till?

– Att vi egentligen inte har koll på hur fiskbestånden mår och därmed ger dåliga råd.

Så det handlar om att veta hur mycket fisk som finns i havet?

– Ja, kort sagt, säger Valentinsson.

2015 började landningsskyldigheten införas i EU. Principen är att all fisk som fångas ska tas i land och räknas av mot kvoterna. Fiskarna får alltså inte göra som tidigare då småfisk och annan fångst som ger dåligt betalt kastades tillbaka i vattnet.

För att fiskarna inte ska förlora på det har kvoterna räknats upp, men det är fortfarande mer lönsamt för dem att inte följa de nya reglerna och fortsätta kasta tillbaka fisk som ger dåligt betalt.

Tanken med landningsskyldigheten är att fisket ska bli mer hållbart, men enligt Daniel Valentinsson har konsekvensen blivit att många fiskare undviker att ta med forskarna på sina fiskeresor.

– Det är en paradox i hela det här skiftet att vi tycks veta mindre nu när hela poängen var att man skulle bättre information.

Förra året kunde forskarna bara genomföra fem av tjugofyra planerade fiskeresor ombord på torsktrålare i Östersjön. För första gången kunde Sverige inte leverera tillförlitliga data till beståndsuppskattningarna av östersjötorsken.

Peter Olsson är ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation. Han ställer sig bakom utkastförbudet, men menar att fiskarna hindras av regelverk som gör att de inte får använda de fångstredskap som bäst sorterar ut oönskad fångst.

– Jag ska inte försvara att någon håller på att kasta, absolut inte. Ett utkastförbud är i grunden bra. Vi ska inte kasta fisk. Sen är det så att man införde landningsskyldighet och vi får ingen chans.

2019 ska landningsskyldigheten vara helt införd i EU och nu ska det bli svårare för fiskare att undvika att ta med forskare ombord.

Från och med i höst ska fiskarna ha större ansvar att höra av sig till forskarna när deras fiskeresor blivit utvalda, annars väntar vitesföreläggande.

Förslaget innebär också att fiskarna ska få betalt för att ta med forskarna och den förändringen välkomnar Peter Olsson på Sveriges fiskares producentorganisation.

– Det är ett jättebra förslag som har kommit ifrån Havs- och vattenmyndigheten. Vi var i en tung process med dem och det såg mörkt ut för hur vi skulle lösa det här. Men det här är ett bra förslag. Jag tror att det här löser sig.