Föräldrar fuskar mest med bidragen

2:51 min

Föräldrar står för mer av bidragsfusken än organiserade brottslingar.

– Vi kan inte se att de är kriminella, utan det är allmänheten, vanliga Svenssons som kanske passar på att utnyttja systemet lite grann, säger Cecilia Nyqvist som är förundersökningsledare vid bedrägerisektionen i Stockholm.

Trots att bara sju månader har gått har Försäkringskassan gjort närmare 1 200 polisanmälningar i år, vilket är i nivå med hela förra året. 

Försäkringskassans kostnader skenar och stora summor misstänks gå till kriminella, som utnyttjar socialförsäkringssystemet med avancerade brottsupplägg.

För att komma åt den grova organiserade brottsligheten ingår Försäkringskassan i ett myndighetsöverskridande samarbete med bland andra polisen, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten.
Men de stora summorna försnillas inte av grovt kriminella, utan av föräldrar.

Fusk med barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning och vab-ersättning ligger till grund för majoriteten av Försäkringskassans polisanmälningar.

Att det blivit fler polisanmälningar beror till stor del på att fler vab-ärenden kontrolleras. 728 av årets 1 200 polisanmälningar gäller vård av barn.

Tillsammans med andra vab-utredningar som inte blivit polisärenden har närmare 60 miljoner krävts tillbaka. Det är dubbelt så mycket i återkrav som inom assistansersättningen, som anses särskilt utsatt för systematiskt brottslighet. 

Det är också tre gånger så mycket i återkrav som det myndighetsöverskridande arbetet mot grov organiserad brottslighet lett till de tre senaste åren tillsammans. 

– Den organiserade brottsligheten är större, mer omfattande, går bredare, slår hårdare mot samhället på flera olika nivåer och kräver andra strategier för att motverka. Den är ju mycket mer utstuderad och riktad mot välfärdskärnan. I normala ärenden där vi hittar ett kontrollärende finns allt ifrån missförstånd till jättetråkiga sociala situationer som föranlett att man anmält någonting man inte skulle under en viss period, säger Peter Fausö, enhetschef på Försäkringskassans kontrollavdelning.

I över 60 procent av fallen med föräldrafusk är fuskaren en mamma. Det, menar Försäkringskassan, kan förklaras med att det är fler kvinnor än män som tar ut bidrag.

När vab-ärendena väl landar hos polisen är bevisläget oftast gott, säger Cecilia Nyqvist, förundersökningsledare vid Stockholmspolisens bedrägerisektion.

– Det är svårt att förneka det här brottet. Försäkringskassan har det svart på vitt. De har kollat upp med arbetsgivaren, "Nej, hon har ingen frånvaro från jobbet". Fastän hon ansökt. Det är så mycket svart på vitt att det går inte säga att "Jag nekar". "Du har ju skickat in det här – hur tänkte du?"

Polisen ser allvarligt på vab-brotten, även om enskilda föräldrar tillskansar sig små summor vid varje brottstillfälle jämfört med organiserade brottslingar.

– Det är klart att ska man prioritera ett brott som ger mycket mer pengar så kanske det är allvarligare eftersom det drar mer pengar ur välfärdssystemet. Men å andra sidan är det här väldigt många brott så det i sig gör att systemet urlakas, säger Cecilia Nyqvist.