Bedömningsbil är en del av ambulanssjukvården

0:57 min

I april införde Ambulanssjukvården i Sundsvall en så kallad bedömningsbil. Tanken med bilen är att den ska möta det ökade antalet ambulansskjutsar och att personalen ska guida patienter till rätt vård.

Bedömningsbilen är alltså tänkt som en avlastning till ambulansen och är bara bemannad med en sjuksköterska. Den har samma utrustning som en ambulans men tanken är att personalen ska hjälpa till vid enklare sjukdomsfall och vidareslussning till vårdcentralen.

– Vi åker aldrig på livshotande tillstånd, alltså prio ett, utan vi åker bara på 112-samtal där prioritetsnivån är en tvåa eller trea, berättar Katharina Åkerberg som är en av förarna till bilen.

Bara korta resor

Totalt är det fyra personer som är utbildade att köra bilen. Förutom Katharina är även Kalle Hållberg en utav förarna.

– Vi åker bara på fall som ligger max 20 minuter från sjukhuset. Det är en säkerhetsåtgärd utifall att informationen som SOS har fått inte stämmer. Så om vi kommer dit och det är ett livshotande tillstånd kan vi direkt kalla på ambulans och påbörja behandling

Under sommaren står bedömningsbilen i garaget på grund av semestern och kommer att börja rulla igen i slutet av augusti. Under de två månader som bilen varit i drift har den varit ute på 76 utryckningar.

– Vi anser att det finns en god grund ärenden att står på för att berättiga en bedömningsbil, säger Kalle.

Ensam i länet

Förutom i Sundsvall finns det bedömningsbilar i flera delar av landet men än så länge är det inte aktuellt med fler bilar i länet.

– Det vi kan se är att generellt i landet så är det ett nytänkande  och det är många som startar upp olika typer av bedömningsbilar. Storstäderna har haft det ett tag men det har berott på den enorma bristen på ambulanser.

Projektet med bedömningsbilen kommer att pågå till årsskiftet och då ska det utvärderas för att se om det kommer att bli en beständig del av Ambulanssjukvården eller inte.