Ny dna-analys: De tog jordbruket till Europa

1:40 min

Vilka var det egentligen som förde in jordbruket i Europa? Ny forskning från bland annat Uppsala universitet har analyserat arvsmassan hos olika individer i dagens Turkiet och kommit fram till ett svar.

Mattias Jakobsson och forskarkollegor vid Uppsala och Stockholms universitet, tillsammans med forskare i Ankara i Turkiet, undersökte arvsmassa från individer från två olika områden kring dagens Ankara.

Dessa områden ligger i den nordvästra delen av det som brukar kallas för "Den bördiga halvmånen".

Där fanns olika små grupper människor som för ungefär 10 000 år sedan till en början sysslade med enklare former av jordbruk.

Mattias Jakobsson, som är professor i genetik, säger:

– Vi vet att det är gruppen som finns i dagens Turkiet som migrerar in i Europa.

Några av människorna kom från ett område som heter Boncuklu för ungefär 9000 år sen. Den här gruppen var mycket genetiskt homogen. Medlemmarna i gruppen blandade sig inte speciellt mycket med andra grupper.

När forskarna sedan jämförde deras arvsmassan med arvsmassa från den andra gruppen som kom från ett område som heter Tepecik för ungefär 8000 år sedan, såg man att det genetiska materialet blev större. Storleken på grupperna man levde i växte, jämte utvecklingen av jordbruket.

Gruppen från Tepecik påminner om den tidigare Boncuklu-gruppen. Men man kan också se att den nu växande och mer blandade Tepecik liknar de första européer som sysslade med jordbruk för ungefär 7-8000 år sedan.

Alltså: Det tycks vara så att gruppen Tepecik var en av de grupper i dagens Turkiet som förde in jordbruket på den europeiska kontinenten.

-– Man skulle kunna lägga till i skolboken att nu vet vi var de här grupperna kommer ifrån som sprider jordbruket in i Europa. Innan var det ett ganska stort, vagt, oklart område. Och en uppenbar följdfråga är i så fall varför? För att de är geografiskt nära eller något annat som gör att just den här gruppen sprider sig till Europa, säger Mattias Jakobsson vid Uppsala universitet.

Referens:
Gülsah Merve Kilinc et al. The Demographic Development of the First Farmers in Anatolia. Current Biology, 2016. DOI: 10.1016/j.cub.2016.07.057