Kristianstad

De bryter tabun om könsstympning

I februari fick organisationen Skånes horn av Afrika pengar från Arvsfonden för att arbeta mot könsstympning. Nu har projektet dragit igång och jobbar för att informera och öppna upp debatten.

Kristianstad kommun driver sedan tidigare ett projekt där det handlar om att uppmärksamma könstympning. Men då kommunen vänder sig till vård- och skolpersonal för att ge dem ökad kunskap, så såg organisationen Skånes horn av Afrika att det fanns ett behov av att ta upp problematiken med sina medlemmar.

- Det har kommit vissa incidenter. Exempelvis när vårdpersonal upptäckte att några små flickor led av det här. När de sen rekommenderade vidare utredning blev föräldrarna rädda och vände sig till oss, säger Jamal Abdulle som arbetar med projektet.

- Man ser att det är folk som är drabbade omkring en. Det är ett stort problem som behöver stoppas.

Jamal Abdulle och Ayaan Ahmed menar att det är viktigt att bryta de tabun som finns kring könsstympning och våga prata om det, både för att minska fördommar, men också föreställningar kring vad det innebär.  

- Det här är en fråga som många försöker undvika, det är tabubelagt. Så vi försöker att ta fram fakta, vad är det man gör, vem är det som lider och vilka konsekvenser får det här.

En föreställning som är viktig att få bort är att könsstympning skulle höra samman med religion. Enligt Socialstyrelsen så förekommer övergreppet inom både kristendom och islam. Men ledare inom de flesta svenska trossamfund, exempelvis Sveriges Imamråd, tar avstånd från det. Det, tillsammans med fakta kring lagar och konsekvenser av övergreppet är punkter som projektgruppen kommer att arbeta med. Men det handlar även om att öka den egna kunskapen för att på så sätt kunna ge råd och hänvisa de som blivit utsatta vidare.

- Först och främst behöver man informera föräldrarna och se till att de skiljer det från religion. Och att de vet att det är olagligt och vilka straff man kan få, säger Ayaan Ahmed.

Nu har de börjat hålla workshops i ämnet.

- Vi har fått lite olika respons. Några visste inte att lagen är så hård, eller att det finns fall när personer dömts för det. Några höll med, men några hade andra tankar.