Oden stävar norrut – forskare på jakt efter kvicksilver i Arktis

1:32 min

Idag börjar den långa färden för forskningsskeppet Oden som ska ta sig från Svalbard och ännu längre upp i Arktis. En av de saker som forskarna på fartyget ska undersöka är hur mycket kvicksilver som gömmer sig i Arktis isar.

Den svenska forskningsledaren Katarina Gårdfeldt, docent i oorgansik kemi vid Chalmers, intresserar sig för den globala spridningen av kvicksilver.

– Just kvicksilver och andra miljögifter ansamlas både i Arktis och Antarktis. I samband med att havsisen smälter finns det anledning att misstänka att en hel del gifter som är infrusna i havsisen kommer att frigöras, säger hon.

Katarina Gårdfeldt och hennes kollegor kommer bland annat titta efter olika former av kvicksilver och hur halterna ser ut i isarna, i luften och längre ner i havet.

Till skillnad från många andra metaller, som järn och zink, fyller inte kvicksilver någon biologisk funktion. Ämnet kan dessutom vara giftigt för människor och djur i höga halter.

2008 var senaste gången som kvicksilverhalterna i Arktis undersöktes. Då var de förhöjda.

Så mycket som 500 ton kvicksilver regnar ner över Arktis varje vår, då nederbörd brukar komma. Förutom från äldre kolkraftverk kommer det mesta av kvicksilvret från småskalig guldproduktion.

Kvicksilvret används för att binda åt sig guldkorn och när man sedan eldar på pannan dunstar kvicksilvret bort och guldet blir kvar.

Katarina Gårdfeldt arbetar därför också med ett nätverk av olika organisationer som vill lösa problemen med sådan här småskalig guldproduktion.

Det är för miljöns skull, men även för de människor som kanske inte har något annat val än att arbeta på detta vis. En väg att gå är att erbjuda utbildning och alternativa inkomstmöjligheter så att människor slipper att arbeta i en farlig miljö, säger Katarina Gårdfeldt.

– När man extraherar mineralet och man värmer under så att kvicksilvret ångar av till luften exponeras ju personen som är precis i närheten.