Kronoberg

Präster kritiserar populär brudöverlämning

1:53 min

En trend i bröllopssammanhang är att bruden leds till altaret av sin pappa, så kallad brudöverlämning. Men präster menar att det kan finnas en tveksam symbolik i trenden.

Ursula Björkman Sjögren, som till vardags jobbar som präst i Hemmesjö-Furuby församling strax utanför Växjö, är tveksam till den nya trenden.

Hon anser att det speglar en felaktig bild av vigselordningen, där två jämlikar frivilligt ska ge sitt samtycke till äktenskapet.

– Det här speglar ju en annan syn, att förmyndarskapet från brudens far lämnas till maken. För mig känns det väldigt främmande, säger Ursula Björkman Sjögren. 

För mig känns det väldigt främmande

En rundringning som P4 Kronoberg gjort till vigselpräster i länet, visar att så kallad brudöverlämning, där bruden leds till altaret av sin pappa har blivit allt vanligare.

Flera av de präster vi pratat med tror att det är svenska prinsessbröllop och amerikanska filmer som hjälpt till att sprida traditionen till Sverige.

Ursula Björkman Sjögren berättar att även om hon inte gillar den nya trenden, så vägrar hon inga par att viga sig på det sättet.

Men om önskemålet dyker upp om att låta pappan leda bruden brukar hon ta upp vad hon anser är problematiken, i förhoppningen att paret ska ändra sig. Ofta brukar brudparen föra fram argumentet att de helt enkelt tycker det är fint att låta pappan vara med som en symbol för familjen.

– Då tycker jag att mamman till brudgummen i så fall samtidigt borde leda fram honom till altaret. Jag har faktiskt föreslagit det en gång, fast brudparet nappade inte på idén, säger Ursula Björkman Sjögren.

Biskop Fredrik Modéus i Växjö stift säger att brudöverlämning är en stark symbolhandling, där kvinnan kan uppfattas som en ägodel som lämnas vidare från en man till en annan. Samtidigt anser han inte att Svenska kyrkan ska vägra viga par på det viset.

– Symbolhandlingar kan förmedla det man inte avser att förmedla. Det är vigselsprästen uppgift att föra ett samtal med brudparet om den här frågan och alla andra symbolhandlingar i vigseln, utan att därmed säga nej till en vigsel där det förekommer.