Dyr äldrevård skapar underskott

Socialnämnden i Sundsvall brottas med ett ekonomiskt underskott på nästan 36 miljoner kronor för år 2001.
De ekonomiska problemen finns framför allt inom äldrevården som blivit betydligt dyrare, till stor del på grund av att antalet äldre helt enkelt blivit fler än beräknat. För att komma till rätta med ekonomin kommer man bland annat att öka omflyttningen av personal för att på så sätt slippa hyra in vikarier.