Mer pengar till naturreservat

1:14 min

Flera hundra nya naturreservat håller på att bildas, till följd av mer budgetpengar än tidigare för att skydda värdefull natur.

Sektionschef Maria Tiricke på Naturvårdsverket:

– Vi hoppas kunna öka beslutstakten ungefär till det dubbla, alltså runt 300 reservat per år, istället för 130, 140.

I år finns i statens budget drygt 880 miljoner kronor till att ersätta markägare, antingen som intrångsersättning eller för att köpa mark till reservat. Framförallt är det skogsmark som prioriteras till de nya reservaten. Där har naturskyddet haft svårt hålla jämna steg med avverkningen.

– I dag avverkas ungefär 250 000 hektar per år. Vi har en takt på skyddet på ungefär 25 000 hektar. Där är det viktigt vi håller ungefär samma tempo, så vi hinner skydda och säkerställa de sista värden som finns i de gamla skogarna, säger Maria Tiricke på Naturvårdsverket. 

Många markägare, vars mark har pekats ut som skyddsvärd, har väntat i flera år på ersättning på grund av pengabrist. Nu kan fler av dessa få pengar.

Samtidigt finns mer pengar till skötsel av naturreservat. På Kinnekulle i Västergötland pågår slåtter på en tidigare igenvuxen äng, för att gynna de orkidéer som trivs på den kalkrika marken. Simon Sandgren från länsstyrelsen leder arbetet, nu med hjälp av en ny maskin.

– Vi har kunnat byta ut någon gammal dålig och fått nya redskap för att sköta de här markerna. Historiskt skötte man markerna med stora slåtterlag med en 20, 30 man. Idag är vi fyra, fem personer.


När ni fick veta det skulle komma extra pengar, vad tänkte du då?

– Jo jag tyckte det var positivt naturligtvis. Vi har gått på ungefär samma pengar i tio, femton år. Det är klart alla kostnader ökar, det är löner, bränsle, det är redskap att köpa in. För oss var det väldigt välkommet.