Sanering av giftig sjöbotten dröjer

1:24 min

Det blir inte något muddringsförsök i den kvicksilverförorenade sjön Ala Lombolo i centrala Kiruna i sommar. Orsaken är att det har dykt upp ett nytt problem, nämligen nitroglycerin.

Pilotförsöket har flyttats fram till nästa sommar och orsaken är att det i sjön finns explosivt nitroglycerin, som kommer ifrån burkladdningar som har legat på bottnen.

– Då var vi tvungna att sätta in lite extra resurser för att utreda på vilket sätt nitroglycerinet kan ställa till skada för oss och vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas för att man ska kunna genomföra arbetet, säger Björn Lindbom som är projektledare på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Det har länge varit känt att sjöns bottensediment innehåller stora mängder miljögifter, bland annat kvicksilver. Men saneringen har fått vänta eftersom 173 lådor med granater, som dumpades i sjön av försvarsmakten på 50-talet, länge låg kvar i sjön.

Därför trodde många att problemet var löst när den sista lådan bärgades för ett par år sedan. Men i samma veva kom det fram att det fanns kvar löst liggande ammunition i sjön, till exempel patroner.

Björn Lindbom menar att det ska vara möjligt att muddra bottnen ändå, men förekomsten av nitroglycerin i sjön gör alltså att arbetet skjuts något på framtiden.

Enligt SGU kan en fullskalig muddring i bästa fall starta 2019.