Hundars sämre fruktsamhet kopplas till miljögifter i fodret

1:49 min

En brittisk studie pekar på en kraftig och snabb försämring av fertiliteten hos hanhundar. Forskarna misstänker att det har att göra med miljögifter i hundarnas foder.
– Det är en intressant studie, säger Bert-Ove Lund, toxikolog vid Kemikalieinspektionen.

Genom att under lång tid, nästan 30 år, följa hundarna vid en brittisk kennel för assistanshundar kunde forskarna upptäcka en kraftig försämring av spermakvalitén hos hanhundarna.

Spermiernas rörlighet sjönk från 90 till 60 procent under tiden.

Hos hundarna kunde man under samma period också se en ökad andel kryporchida hanvalpar, det vill säga unga hannar vars testiklar inte vandrar ner i pungen utan blir kvar inne i bukhålan.

Forskarna misstänker att orsaken bakom reproduktionsstörningarna har att göra med miljögifter. De tror att hundarna får i sig dessa via fodret. För när man undersökte testikelvävnaden och dessutom analyserade en lång rad kommersiella hundfoder, visade det sig att både testiklar och foder innehöll miljögifter.

Det handlar om ämnen som DEHP och PCB som i djurförsök har visats ge försämrad reproduktion.

– Det är en intressant studie, framförallt för att man har följt hundarna under så lång tid, säger Bert-Ove Lund, toxikolog vid Kemikalieinspektionen.

Han fortsätter:

– Det är lite intressant med tanke på att man hos människa, åtminstånde i vissa länder, har rapporterat liknande fynd, det vill säga nedsatt funktion hos män.

Nivåerna var dock relativt låga, och studien bevisar inget samband, utan snarare stärker en befintlig teori, säger Bert-Ove Lund.

– Fynd av de här ämnena i sig bevisar inte att de är orsaken till problemet. Men det är i alla fall en observation de gör – att de här ämnena finns, om än i låga halter, i hundfoder.

Referens:
Lea, Richard G., et al. Environmental chemicals impact dog semen quality in vitro and may be associated with a temporal decline in sperm motility and increased cryptorchidism. Nature, 9 augusti 2016. Doi: 10.1038/srep31281