Ensamkommande misstänks bli utsatta för människohandel

13 min

Ensamkommande barn som bor på asylboenden misstänks bli utnyttjade av sexköpare. Under förra året misstänktes femton fall på ett och samma boende i Malmö. Barn försvinner från boendet om kvällarna och personal misstänker att de tvingas till prostitution. Men vems ansvar är det att ensamkommande inte råkar illa ut?

Kristina Rosén, arbetar på asylboendet och är en av dem som slagit larm.

– Till exempel kunde barn komma hem med fina kläder, klockor och pengar. Detta från att bara några dagar tidigare inte haft någonting alls, säger Kristina Rosén. 

Det handlar både om flickor och pojkar, från 8 år till 15-16 års ålder, berättar hon. Personalen ställer då frågor till barnen för att försöka förstå vad de varit med om.

– Det är en snäll farbror eller familj som har gett oss detta, fick vi till svar, fortsätter hon.

Enligt Kristina Rosén tar de sitt ansvar på boendet genom att hålla koll på barnens umgänge, men de har inga befogenheter enligt lagen att begränsa barnens rörelsefrihet, säger hon. Utan istället tar de då kontakt med sociala myndigheter i Malmö, där de har en grupp som arbetar mot människohandel.

Lisa Green som är samordnare mot människohandel för region syd, på Länsstyrelsen i Malmö bekräftar bilden.

– Det är tyvärr vanligare än vad vi tror att barn utnyttjas. Vi jobbar mot sexuell exploatering men det kan också handla om stölder och tiggei. Det är en brottsutsatt målgrupp som sällan ger sig tillkänna. Det krävs att man ställer frågor tills de vågar berätta sin historia, säger hon.

Lisa Green säger att de brukar informera polisen om detta, bland annat på de samverkansmöten man har med polisen, och att de även skärpt rutinerna. Sedan en bra tid tillbaka har vi tjänstemän som gör anmälningar till polisen, enligt Lisa Green. Hon talar om ett 30-tal anmälningar i år.

Men detta tillbakavisas helt från polisens sida som menar att de inte alls har samma information eller några anmälningar alls. Det är något som missas i kommunikationen. Det säger Mats Berggren, polismästare och chef för underrättelsetjänsten Region syd.

– Vi har inte samma världsbild. Det är mycket märkligt att informationen inte nått oss, det här måste vi titta på närmare och jag har tillsatt resurser för det, säger han.