Fler länder diskuterar helikopterpengar

2:05 min

Världens centralbanker har under flera års tid försökt sätta fart på ekonomin genom olika stimulanser. Man har sänkt räntorna till historiskt låga nivåer och man har stödköpt obligationer för mångmiljardbelopp. Trots det har inte ekonomin och tillväxten tagit fart. Detta är särskilt tydligt i till exempel Japan. Men det finns en åtgärd kvar som allt fler pratar om nu: helikopterpengar.

Allt fler har på allvar börjat prata om helikopterpengar för att sätta fart på den tröga tillväxten runt om i världen.

Idén presenterades av den amerikanske ekonomen Milton Friedman på 60-talet. Den går ut på att man fyller en helikopter med pengar som man sedan slänger ut till folket. Pengarna spenderas, priserna stiger, inflationen går upp och man får fart på ekonomin.

I verkligheten skulle man så klart inte slänga ut pengar från en helikopter. Det man tänker sig är snarare att staten ger en viss summa till alla eller utvalda grupper i samhället.

Mats Persson, professor vid Stockholms universitet säger att en fördubbling av barnbidraget skulle vara en väl fungerande helikopterpeng. Åtgärden skulle finansieras genom att man trycker upp nya pengar eller genom att staten ger ut obligationer som direkt köps upp av centralbanken.

– Det är inte så dumt. Det är inte så desperat. En fördubbling av barnbidraget, det är ju inte konstigt eller knäppt. Och så får det effekter, säger han. 

Japan är det land som ekonomerna tror skulle kunna bli först ut att faktiskt använda rena helikopterpengar. Landet brottas sedan länge med låg inflation och regeringen har redan lanserat massiva stimulanspaket som är på gränsen till vad man skulle definiera som helikopterutsläpp.

Däremot tror man inte det är aktuellt i Sverige. Dels för att inflationen är på väg upp och konjunkturen ganska god. Men framförallt för att det är olagligt.
Svenska staten får inte låna eller finansieras av Riksbanken.

Likadant är det inom hela EU. Euroländerna skulle annars vara mer gynnade av helikopterpengar eftersom inflationen och tillväxten är lägre där.

Mats Persson menar att lagar och regler inte nödvändigtvis behöver vara ett så stort hinder. Den europeiska centralbanken, ECB, har ju tänjt på gränserna förr.

– Man måste kringgå lagen om man ska göra det. Men ECB har ju kringgått lagen tidigare när man det gällde stödet till krisländerna i Sydeuropa, så man har ju en vana av att kringgå lagen, säger Mats Persson vid Stockholms universitet.