Id-stölder bakom fler bedrägerier

1:43 min

Förra året anmäldes nästan 20 procent fler bedrägeribrott än året innan. Enligt polisen beror ökningen mycket på att antalet id-kapningar ökar och nu satsar polisen extra mot det här.

Även om lagen nu har ändrats så att id-kapning från den första juli är ett brott så är Mattias Falkbåge, tillförordnad sektionschef för polisens bedrägerisektion i Stockholm, rädd att ökningen kommer fortsätta.

– Min bedömning är nog att vi inte kommer se någon jättepreventiv effekt på grund av den nya lagstiftningen, eller någon jättenedgång i bedrägerierna. Men steg i rätt riktning det är absolut ett steg i rätt riktning. Att visa på att det ska vara olagligt att ta någon annans identitet, säger Mattias Falkbåge.

De senaste åren har bedrägeribrotten bara ökat i antal och jämfört med för tio år sedan så är det tre gånger fler anmälningar i dag.

Mattias Falkbåge gör bedömningen att mer än hälften av de över 185 000 bedrägeribrott som anmäldes förra året börjat med en id-kapning, alltså att du på olika sätt får din identitet stulen.

– Det finns ingen fysisk möjlighet att kunna utreda alla dessa brott, säger Jan Olsson, förundersökningsledare vid Nationellt bedrägericentrum.

Det kan handla om att någon använder ditt konto- eller kreditkortsnummer, beställer varor på internet med hjälp av ditt personnummer eller använder dina personuppgifter för att ta lån eller ansöka om kreditkort.

– Dels behöver vi samverka med andra myndigheter och näringslivet för att försöka täppa till de här hålen som gör det möjligt att begå bedrägerier vid id-kapningar. Men sedan är det väldigt viktigt att den enskilde också är försiktig med framför allt sina kortuppgifter, säger han.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet så ökade antalet bedrägerianmälningar mellan 2014 och 2015 med nästan 20 procent – något som Mattias Falkbåge menar till stor del beror på att det blivit så mycket vanligare med id-kapningar i dag.

Att id-kapning nu är ett brott som kan straffas med böter eller fängelse upp till två år ser han som ett steg i rätt riktning. Men polisen har i dag svårt att hinna med att utreda brotten ordentligt, vilket gör att många ärenden läggs ner. Därför utökas nu personalstyrkan som en del i arbetet i att få stopp på kaparna.

– Vi får större möjlighet till förebyggande arbete, till exempel informationsutdelning, och att vi kan utöva påtryckningar på de företag som har dåliga säkerhetslösningar. Då ökar vår möjlighet att utreda fler brott, säger förundersökningsledare Jan Olsson.

– Det räcker en bit och det är en bra start, men det kommer behövas mer för att matcha den ökning vi ser, säger Mattias Falkbåge.