Fortsatt mögel i Väskinde skola

Skolan i Väskinde har stora mögelskador och trots att det gått över två år efter att det upptäcktes återstår fortfarande omfattande sanering. Hela grunden måste bytas ut och fuktskador på vinden måste åtgärdas.
Trots att skyddsombudet vid skolan påpekat riskerna vid flera tillfällen är det inte förrän nu som en ordentlig sanering görs. Läraren och skyddsombudet Rico Langland, är kritisk till fördröjningen och tycker att politikerna i kommunen måste på ett bättre sätt prioritera skolmiljön.