Svensk näverslöjd trendar i Japan

7:37 min

Skulle näverslöjd kunna vara Sveriges nästa stora export inom kulturområdet? Ja kanske, för efterfrågan på näverarbeten är mycket större än tillgången. Inte minst från Japan där intresset för svensk hemslöjd och design har fortsatt att växa.

De rena linjerna, de ljusa och hållbara materialen och någonstans likheterna mellan det skandinaviska uttrycket och det japanska skulle kunna vara några orsaker bakom det japanska intresset för svenskt och skandinaviskt hantverk, tror hemslöjdskonsulenten Carina Olsson, som är verksam i Värmland.

Det är framför allt flätad näver som är populär i Japan och som ger till exempel skålar, väskor och askar sitt karakteristiska utseende. Men att fläta näver tar tid och efterfrågan är långt mycket större än tillgången. Den som dessutom vill plocka sin näver själv har bara två veckor på sig runt midsommar då björken savar. Annars är det import från främst Ryssland som gäller. Carina Olsson berättar att hon och andra slöjdare har fått tacka nej till många större beställningar.

– De senaste höstarna har det kommit in ganska stora order om kanske 200 likadana flätade brödfat med rotkant för leverans i november till julförsäljningen i Japan och det är helt omöjligt. För att ligga på lager går inte, men vi kanske får bli bättre på att tänka så, säger Carina Olsson.

För att kunna svara mot efterfrågan så behöver slöjdare och andra hantverkare gå ihop över länsgränser och även samarbeta med exempelvis skogsnäring, tror Carina Olsson. Det skulle både kunna ge arbetstillfällen och ytterligare en skjuts för skandinaviskt hantverk utomlands, säger hon. Arbetar man ensam blir tillverkningen för liten för att det ska bli tal om någon verklig export.

Näverslöjdaren och företagaren Junko Kochiyama är verksam i Tokyo, men mellan åren 2005 och 2009, vid en tid då skandinavisk design började bli riktigt populär i Japan, bodde hon i Sverige. Det var här som hon på allvar fick upp ögonen för svenskt hantverk och som hon lärde sig att själv slöjda näver.

Det som då började som en hobby blev snart en huvudsysselsättning och idag håller Junko Kochiyama i näverkurser som lockar omkring 100 deltagare varje månad. Men enligt henne är det fler värden än de rent estetiska, eller praktiska som fått svenskt hantverk att trenda i Japan. En del av fascinationen handlar om den skandinaviska naturen och levnadsstandarden, säger hon. Om fem veckors semester, social välfärd och om att tänka miljömedvetet och ekologiskt.

– Folk måste tänka mer och mer på miljön. Och vår bild av de skandinaviska länderna är att de har kommit längre när det gäller miljön och med att tänka ekologiskt. Så skandinavisk design och eko hänger ihop, säger Junko Kochiyama.