"Sverige behöver fler livescener för popmusik"

1:59 min

Det talas ofta om "det svenska musikundret" och framgångarna för artister som Zara Larsson och Tove Lo är ett faktum. Men i en ny rapport om läget för den svenska populärmusiken, som presenterades under Way Out West igår, slår man fast att det har uppstått ett tomrum mellan scener för amatörer och scener för professionella musikutövare, där mellanskiktet förbises.

Enligt Joppe Pihlgren, verksamhetsansvarig på Livemusik Sverige, finns det en föreställning om att popmusik är just populärt och därmed lönsamt, när det i själva verket är i behov av satsningar och ökat finansiellt stöd.

– Vi ser ju att i praktiken finns det man kan kalla popmusik, som innefattar en massa genrer - metal, rock, pop, grunge och så vidare - inte med i kulturpolitiken, varken i kommuner, regioner eller i staten, utan det är vissa genrer och det är konstmusiken som får stöd, säger han.

Enligt rapporten "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)", som har tagits fram av Studiefrämjandet, Livemusik Sverige och Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation, har Sverige en god infrastruktur när det kommer till att lära ut musikutövande, med studieförbund och kulturskolor. Men därefter tar det stopp, menar rapportförfattarna, som beskriver den svenska populärmusiken som en pyramid med stark botten och topp men med ett "mellanskikt" där antalet livescener har minskat drastiskt.

Joppe Pihlgren menar att mer satsningar på detta "mellanskikt" är viktigt, dels för att livemusiken ska få möjlighet att blomstra även utanför storstäderna, dels för att säkra det svenska musikundrets framtid.

– Vi önskar att man kunde likställa populärmusiken med andra kulturyttringar, det vore det bästa och på lång sikt behöver det göras. Och i mellantiden kanske man skulle införa ett specialstöd för popmusikarrangörer.

Johan Larsson driver musikklubben Pustervik i Göteborg. Han menar att det är en självklarhet att popmusik ska ha rätt till samma typ av stöd som andra musikgenrer, men han ser också ett ökat ansvar hos arrangörerna.

– Tar man emot pengar ska det generera konserter, inget annat, fler spel-tillfällen, då gynnar det musiker och band.