Ungern trotsar Dublinförordningen - vägrar pröva asyl

2:20 min

Ungern kommer inte ta emot personer som skickas tillbaka dit från andra EU-länder, för att få sin asyl prövad. Beslutet nådde nyligen Migrationsverket och berör över 1 000 asylsökande personer i Sverige som nu får sin asylprocess fördröjd.

Ungern har också tidigare sagt att de inte vill ta emot asylärenden enligt den så kallade Dublinförordningen, men det är först nu det helt har tagit stopp, säger Martin Lindén, chef för Dublinenheten på Migrationsverket.

– Det här är en ny situation som uppkommit som inte inträffat tidigare. Att ett land inte följer sina skyldigheter i förordningen och inte tar emot de man ansvarar för att göra, säger Martin Lindén.

Under sommaren och hösten 2015 så blev Ungern det första EU-landet många människor på flykt kom till och därmed det land som enligt Dublinförordningen ska pröva deras asylansökan.

Ungern har sedan dess gjort upprepade försök att hindra flyktingar från att ta sig in i eller genom landet. De har bland annat satt upp ett taggtrådsstängsel. Den ungerska regeringen har också länge varit tydlig med att de inte tycker att Dublinförordningen fungerar och sagt att de inte vill följa den.

Ungern har också fått kritik för hur man behandlar asylsökande. Förhållandena bedömdes vara så dåliga att Sverige under en period i våras inte skickade tillbaka någon till landet. Men sedan frågan prövats i Migrationsöverdomstolen beslutade man i början av juli att börja skicka tillbaka asylsökande till Ungern igen. Ungefär samtidigt meddelade alltså landet att de inte längre tar emot personerna, vilket ställer till problem, säger Martin Lindén.

– Givetvis är det problematiskt och framför allt för de sökande, hela syftet med det här är att man ska få så snabb asylprövning som möjligt. Och Dublinförordningen reglerar ju vilket land som ska pröva ansökan. Och om en person som skulle få en asylprövning i Ungern inte får det så är det ju en olycklig situation. Det är inte bra.

Just finns det 1 061 personer i Sverige som fått beskedet att de ska skickas tillbaka till Ungern och få sin asylansökan prövad där, som nu alltså får vänta. Men om de inte kan resa inom sex månader efter att beslutet tagits, så får de i stället sin asylansökan prövad i Sverige. Vad som kommer att ske den närmaste tiden är oklart, säger Martin Lindén.

– Just nu så står vi alla och väntar för att se vad som händer, om Ungern ändrar sin inställning, det vill säga att de kanske igen kommer att börja följa Dublinförordningen och ta sitt ansvar. Just nu står de här personerna och väntar på en överföring. Det är i första hand en fråga för EU eftersom det är ett brott mot gällande förordning, säger Martin Lindén.