Nu ska kemikalierna i mensskydd granskas

Nu ska Kemikalieinspektionen granska kemikalierna som finns i mensskydd.

På senare tid har det kommit rapporter från forskare och i medier om att vissa kemiska ämnen skulle kunna förekomma i mensskydd. Därför ska Kemikalieinspektionen se över produkterna.

Granskningen kommer nästa år men planeras nu under hösten. Kemikalieinspektionen kommer titta på innehållet av kemikalier i olika typer av mensskydd, som bindor, tamponger och menskoppar.

En kontroll av kemikalier i mensskydd är viktig både en så stor andel av befolkningen använder mensskydd regelbundet, och eftersom exempelvis tamponger kommer i direkt kontakt med slemhinnor när de används.

Det finns inga specifika regler för kemikalier i mensskydd, utan de omfattas av samma lagstiftning som gäller för alla sorters varor inom EU.

Som konsument har du rätt att få information från företag om en produkt innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen.