Nina Björk: vad driver historien?

4:10 min

Är det de materiella villkoren som driver historien framåt eller är det idéerna? Vänsterns och högerns historiesyn skiljer sig. Nina Björk menar att de både sidorna paradoxalt nog börjat agera som om de bytt historiesyn med varandra. Höger förändrar det materiella med privatiseringar och skattesänkningar och vänstern ägnar sig åt idéerna när de strider om språk och föreställningar.