Ommöblering i Kreml – Putin avskedar sin stabschef

1:46 min

Samtidigt som spänningen mellan Ryssland och Ukraina har stegrats så har president Putin genomfört en radikal ommöblering i Kreml. 

I dag avskedade presidenten sin stabschef Sergej Ivanov som varit hans kanske närmaste och mäktigaste medarbetare.

– Sergej Borisovitj, vi har arbetat många år tillsammans och jag är nöjd med hur ni fullgjort alla uppgifter. Med sådana mjuka formuleringar började Putin samtalet men snabbt övergick han till att förklara att Sergej Ivanov inte längre är stabschef i presidentadministrationen.

Enligt Putin avgick Sergej Ivanov frivilligt men det är nog en förklaring som långtifrån alla accepterar.

Ivanov som tidigare varit både vice premiärminister och försvarsminister och senast alltså stabschef har både genom sin ställning och gamla kontakter med Putin framstått som kanske den näst mäktigaste i Kreml, som en av få som kunnat säga emot presidenten. Nu ska han istället få ägna sig åt transporter och miljövård, en för honom mycket tydlig degradering.

Att Ivanov tas bort samtidigt som spänningen mellan Ryssland och Ukraina skärpts kan förstås tolkas som att det skulle finnas meningsskiljaktigheter de två emellan hur den konflikten ska skötas. Men det finns inga påtagliga tecken på att något sådant skulle ligga bakom avskedandet.

Liksom Putin har Ivanov sin bakgrund i KGB. Där lärde han sig svenska med syfte att kunna verka som agent riktad mot Sverige. Det finns dock inga uppgifter om att han verkligen varit i Sverige.

Som hans efterträdare som stabschef har Putin utnämnt en 44-årig före detta diplomat, Anton Vaino. Han är född i Estland och barnbarn till en tidigare estnisk kommunistledare.

På senare tid har Putin utnämnt en rad personer ur säkerhetstjänsten till topposter så många drar säkert en suck av lättnad att det den här gången blev en civilist.