Är betald vidareutbildning lösningen på sjuksköterskebristen?

11 min

För att lösa bristen på sjuksköterskor o specialistsjuksköterskor har landsting o regioner börjat bekosta utbildningarna själva. Men vems ansvar är det egentligen att se till att det finns bra utbildningar och tillräckligt med sjuksköterskor i vården? Hör Helen Fritzon från SKL, Sveriges kommuner och landsting och sjukvårdsminister Gabriel Wikström om vad som måste göras.