Finnblicken

Fler förbud för rökare i Finland

5:44 min

En ny tobakslag träder i kraft i Finland idag. Bland annat kommer smaksatta cigaretter att förbjudas och e-cigaretten likställs med vanliga cigaretter. Lagändringen är en del av finska myndigheternas målsättning att Finland ska bli rökfritt år 2030.

Finland har under de senaste åren fått en allt strängare tobakslagstiftning. År 2012 förbjöds exponering av cigaretter i butikerna, cigaretter fick alltså inte längre vara synliga på butikshyllorna.

Tobaksautomater förbjöds i sin tur år 2015.

Finland har också gått hårdare in för att minska riskerna för att bli utsatt för passiv rökning. Bostadshus har rätt att förbjuda rökning både inomhus men också utomhus på bostadsområdet.

Från och med idag (15.8.2016) åtstramas lagen ytterligare.

Rökning med barn i bil förbjuds

En förändring är att rökning och användning av andra nikotinprodukter i bil förbjuds om det finns barn under 15 år med i bilen. Det blir också lättare för bostadshus att förbjuda tobaksrökning på balkonger.

Varningstexter och -bilder på cigarettpaketen kommer att bli ännu större och fler. En större del av paketen kommer att prydas av avskräckande bilder på ruttna tänder och svarta lungor.

E-cigaretterna kommer att regleras striktare enligt den nya lagen och kommer att gömmas undan i butikerna precis som andra tobaksprodukter.

Smaksatta cigaretter förbjuds också. Men de mest populära cigaretterna, så som mentolcigaretter kommer inte i praktiken att förbjudas förrän år 2020.

Rökfritt Finland 2030

Mervi Hara är verksamhetsledare för den finska folkhälsoorganisationen ASH. Organisationen har lett arbetet med projektet Rökfritt Finland år 2030. Målet är att Finland ska bli rökfritt år 2030. Projektet anses ha lyckats när enbart två procent av befolkningen röker eller använder andra nikotinprodukter.

Enligt Hara är tanken bakom lagändringen framför allt att få fler att sluta röka.

– Tanken är inte att Finland skall bli ett land fullt med förbud. Vi försöker bara få fler att sluta röka. En stor del av de som röker försöker och vill sluta, säger Mervi Hara.

Sisuradio frågade resenärer som precis stigit av färjan från Finland vad de tycker om den nya lagen och projektet Rökfritt Finland år 2030. Alla ser inte den strikta regleringen som något positivt.

– Om barn är i bilen tycker jag det är självklart att man inte röker där. Jag röker själv aldrig i bilen oberoende. Men det här med rökfritt år 2030 tycker jag har gått lite för långt, då börjar man säga åt folk vad de ska göra. Om man själv vill röka så är det ens egen ensak, säger Riitta.