Regeringen går vidare mot Natura 2000: Avslår Nordkalks begäran

1:39 min

I dag överlämnar regeringen sin bekräftelse till EU-kommissionen om att göra de områden på norra Gotland, där företaget Nordkalk vill bryta kalksten, till ett så kallat Natura 2000-område. Regeringen avslår därmed Nordkalks begäran att först invänta besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

Så här motiverar miljöminister Karolina Skog (MP) beslutet:

– Vi har från EU-kommissionen fått en lista som konformerar ett förslag som vi lämnade in för ett år sedan, och eftersom alla uppgifterna på den listan är korrekta och bygger på samma underlag som det beslut som vi fattade för ett år sedan, så har vi i dag lämnat det bekräftandet till EU-kommissionen.

Vid regeringssammanträdet i torsdags avslog regeringen en begäran från Nordkalk om att ta tillbaka sin ansökan om att göra områden kring Bunge och Bästeträsk till så kallat Natura 2000-områden. Alternativt ville Nordkalk att regeringen vilandeförklarar ansökan.

Nordkalk anser att regeringens beslut inte tar hänsyn till vare sig enskilda intressen eller andra samhällsintressen än naturvård. Därför har Nordkalk vänt sig till Högsta förvaltningsdomstolen och begärt att den upphäver regeringens beslut. En dom väntas kring årsskiftet.

Men miljöminister Karolina Skog anser att det enbart är naturvärden som regeringen har att ta ställning till när det gäller Natura 2000-områden.

– Ja, Natura 2000-lagstiftningen är mycket tydlig. Det handlar om naturvärden – enbart. Det är till och med så att vi är skyldiga att, i de fall där det finns naturområden som har de naturvärden som är aktuella, så ska vi föreslå att de skyddas enligt Natura-2000-lagstiftningen.

Att den mark som Nordkalk äger och och vill bryta kalksten på, blir Natura 2000-områden innebär i praktiken att stenbrytningen måste upphöra eller minska dramatiskt. Ledningen för Nordkalk har avböjt att kommentera regeringens beslut.