Lyckat år för landets havsörnar

2:12 min

Det går bra för landets havsörnar nu. Från i stort sett hela landet rapporteras om nya häckningsrekord.

– Ja, det ser mycket bra ut efter Norrbottenskusten tio häckningar som resulterat i 18 ungar, säger havsörnsinventeraren Berth-Ove Lindström. Bra med tanke på att det bara är tolv år sedan vi hade den första häckningen vid kusten.

Från Lapplandsfjällen rapporteras om 45 lyckade havsörnshäckningar i år. Men det är inte bara längst i norr som det rapporteras om nya häckningsrekord.

På Havsörn Sverige, som jobbar med bevarandet av havsörnarna, säger man att i princip hela landet utom norra Hälsingland och delar av Västernorrland har gått bra.

Nu räknar Havsörnsprojektet med att det finns drygt 700 par i landet och med tanke på hur det såg ut på 1970-talet är det en bra siffra.

– När det var som sämst så hade vi runt 20 reproducerande par i hela landet, säger Berth-Ove Lindström.

Att havsörnarna var på väg att försvinna helt berodde på miljögifter som bland annat DDT och PCB. När de förbjöds bröts den nedgående spiralen, men det har tagit tid

– Förbudet mot DDT kom 1972, sedan tog det nästan 30 år innan vi började se de positiva effekterna av förbudet, säger Berth-Ove Lindström.

Även om det ser bra ut nu för havsörnarna, så vill Berth-Ove Lindström inte blåsa faran över ännu:

– Nej, vis av erfarenhet att det fortfarande finns miljögifter i ekosystemet och med tanke på den globala uppvärmningen så är det för tidigt att blåsa faran över.

Havsörnen är Nordeuropas största rovfågel och lätt att upptäcka. En havsörn kan bli hela 2,5 meter mellan vingspetsarna och kroppen kan bli upp till en meter lång. Från att ha levt ett tillbakadraget liv i skymundan så kommer de senaste årens häckningsframgångar att märkas.

– En havsörn kan man se på någon mils avstånd om man spanar med kikare, så de syns, säger Berth-Ove Lindström.