EU-regel ger bättre badvatten

Provtagningsresultat från populära badplatser skall varje år rapporteras till EU. Alltfler kommuner tar därmed regelbundna bakterieprover i sina badvatten.
I Båstad har man påbörjat årets provtagning vid Skansenbadet i Båstad hamn, med godkänt resultat. I Kristianstad kommun har man testat 17 badplatser och Lyngsjön är den enda som beräknas ha otjänligt vatten. Michael Dahlman vid Miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad kommun anser att man bör undvika att bada i Lyngsjön.