Stämda telebolag har slutat med försäljning

1:19 min

Efter att Konsumentombudsmannen stämt tre Karlstadsbaserade teleföretag för oseriös telefonförsäljning har bolagen slutat med sin försäljning, det uppger Konsumentverket.

Sammanlagt har Konsumentverket fått in över 100 anmälningar mot bolagen. Anmälningarna handlar om att försäljaren inte lyssnat till att den uppringda velat avsluta samtalet och inte velat ingå något avtal.

Enligt Carolina Andersson, processråd hos Konsumentombudsmannen, har försäljningen helt och hållet inriktat sig på personer över 70 år och även dementa äldre.

Idag verkar, enligt KO, bolagens försäljning mot privatpersoner ha upphört sedan tingsrätten utfärdat hot om vite. Men de personer som enligt företagen har blivit kunder får fortfarande fakturor från företagen, säger Carolina Andersson.

– Där vill vi uppmuntra konsumenterna att fortsätta att bestrida de fakturor de får. Och det är ingen risk för några avgifter eller betalningsanmärkningar så länge som fakturorna bestrids, förklarar Carolina Andersson.

Bolaget Nytel har sedan stämningen sålts och P4 Värmland har inte kunnat nå den nya ägaren för en kommentar, medan Svenska Elbolaget samt Svenska telebolagets juridiska ombud låter meddela att Konsumentombudsmannens anklagelser bestrids, att felaktigt ingångna avtal är annulerade, försäljningen till privatpersoner har upphört, samt att de gällande avtalen fortsätter att faktureras.

– Processen får nu ha sin gång i domstol och domstolen har gått på vår linje eftersom de har meddelat ett tillfälligt förbud mot bolagen, säger Carolina Andersson.

 – Det här är väldigt oseriösa bolag och väldigt oseriös försäljning,  Konsumenterna har drabbats väldigt hårt, fortsätter Carolina Andersson.