RAPPORT OCH WEBB-TV

The Conference öppnar med ifrågasättande av sanningen

Idag öppnade The Conference i Malmö – en konferens som vill ”utforska komplexiteten i en digital värld”. Många av programpunkterna sänds live och kan ses i efterhand. I förmiddags tittade Medieormen på etnografen Tricia Wangs keynote som bar rubriken ”Don’t trust the truth.”
   Cecilia Djurberg sammanfattar och tipsar.

Tricia Wang presenteras som en ”global technology ethnographer” och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med designers, ingenjörer och forskare. I sin keynote (som du kan se och höra här) pratar hon mycket om perspektiv: om ensidiga och linjära perspektiv och om vikten av att kunna byta perspektiv:

”We still have the myth that we can se reality from a single perspective. And that this single perspective is the objective truth.” 

Med utgångspunkt i detta diskuterar hon sedan problematiken med detta synsätt, och som journalist gör jag genast kopplingen till hur svårt vi ibland har det att förklara hur och varför journalistiken väljer och väljer bort vinklar och information. Senast förra veckan skrev Christian Gillinger en bra text här på Medieormen om just vikten av att vara mer transparent kring nyhetsvärdering och val av vinklar – eftersom delar av publiken ibland beskyller oss för att dölja sanningen, som om det skulle finnas bara en enda självklar nyhet att rapportera vid en nyhetshändelse. 

Tricia Wang gör en pedagogisk och intressant genomgång över hur konsten förhållit sig till perspektiv och ”sanningar” historiskt, från 1400-talsarkitekten Filippo Brunelleschis upptäckt av perspektivlagarna och centralperspektivet som sedan bildade renässansideal och hur detta ideal kolliderade med den kinesiska, samtida bildkonstens där landskap ofta skildrades med fågelperspektiv. Därifrån för Wang resonemanget vidare till modernismens revolutionerande perspektivskiften.
   Hennes slutsats är att det inte är bara konstnärer som bör fundera på att skifta perspektiv utan alla som skapar något för sin omgivning, för att än idag bidrar ny teknik till att etablera perspektiv som kan störa vår förståelse av verkligheten:

”Artists created multiplicity of perspectives – it can not only live in the world of the arts.” 

Detta är viktigt nu, eftersom den tekniska utvecklingen också har bidragit till att synligliggöra mer mångfald och gjort det möjligt för flera röster att höras. Därmed är människor idag också mer vana att ställa frågan om varför just deras perspektiv ibland saknas. ”How do we make sense of this feedback?” är en viktig fråga som producenter måste ställa sig, menar Wang, eftersom vi fortsätter att upprepa historiska misstag som förväxlar representation av verkligheten med den ”sanna” verkligheten - eller idén om att en sådan finns. Och hon förklarar att många snarare tar kritiken mot rådande ideal och ensidiga perspektiv som påhopp och blir rädda eller arga, istället för att utveckla mer mångfald och möjliggöra flera perspektivskiften. 

Hon ställer frågan om varför vi tror att just vårt eget perspektiv är ”sanningen” och illustrerar hur medier länge har haft ett slags tolkningsföreträde av världsbilden. Som exempel tar hon upp hur National Geographic etablerat bilden av exotiserade urbefolkningar genom att ständigt porträttera kvinnorna med bara bröst och mörkhyade män som ett slags ”vildar”. Mycket tänkvärt om hur medier manipulerar data för att passa in i förenklade bilder av verkligheten och hur människor passivt konsumerar bilder av världen och bildar sig uppfattningar om verkligheten utanför sin egen utan att själva ha lämnat hemmets trygga vrå.

Hon kommer osökt in på virtual reality-tekniken, som idag kan sägas motsvara hur man förr såg speglar och dess reflektioner som ”sanna” bilder av verkligheten. Men även i VR har perspektivval gjorts, påpekar Wang, så även om möjligheterna finns att väcka känslor och empati utifrån något slags ”äkthet” med VR så är det inte heller där fråga om att skildra en objektiv sanning. Det är fortfarande frågan om representationer av verkligheten. Hon säger ”I do think virtual reality can widen our perspective, but not because it is a more real medium, but because the creators do hard work.” De mänskliga komponenterna är det som gör VR fängslande, menar Wang och betonar att man fortfarande behöver ha en bra story att berätta och vara noga med hur det görs.  

Här kan du se Tricia Wangs keynote speech ”Don’t trust the truth” (på engelska)

The Conference pågår i Malmö 16-17 augusti, med sidoevent tom 19 augusti. Här hittar du programmet och alla filmade föreläsningar