Ny forskning: Vildbin skadas av vanligt insektsmedel

1:27 min

En ny brittisk studie ger stöd för tidigare forskarfarhågor att vilda bin slås ut av neonikotinoider, som hör till världens mest använda insektsmedel. 

Den brittiska studien skedde under åren 1994 till 2011, då användningen av neonikotinoider ökade kraftigt. Det är en hel grupp av insektsmedel som bland annat används för att behandla rapsfrön mot mot jordloppor. 62 arter av vilda bin studerades.

De arter som levde av raps påverkades tre gånger mer än de som föredrog andra växter. Olika arter av vildbin visade sig vara olika känsliga.

För de mest känsliga arterna beräknade forskarna att utbredningen hade varit 20% större om de inte exponerats för neonikotinoider.

De senaste åren har flera studier visat på riskerna för bin med neonikotinoider, däribland en svensk studie med fältförsök, som visat ett samband mellan en neonikotinoid och försämrad fortplantning hos humlor och solitärbin.

Den nya studien är ännu en viktig pusselbit menar Henrik Smith som är professor i zooekologi vid Lunds universitet.

– Det här är en första indikation på att neonikotinoider kan ha storskaliga effekter även på populationsnivå. Så det är en väldigt viktig studie, säger han.

Binas och humlornas arbete som pollinerare av nyttoväxter ligger bakom en stor del av den mat vi äter.

EU:s expertmyndighet EFSA utreder nu de misstänkta riskerna med neonikotinoider för bin och ett besked därifrån om framtida bruk av preparaten väntas i vinter.

KÄLLA: Nature communications: "Impacts of neonicotinoid use on long-term population changes in wild bees in England", Woodcock m fl