Ökat samarbete mellan offentliga sektorn och ideella organisationer

2:15 min

Allt fler kommuner och landsting sluter avtal med ideella organisationer, visar en ny undersökning.

I Sigtuna ingicks för ett par år sedan det allra första så kallade idéburna offentliga partnerskapet mellan en kommun och en kvinnojour.

– Den här kvinnojouren kan nu, och kommer nu att bredda sig och vara en jour för alla människor, i alla relationer, som upplever våld i sina nära relationer. Tryggheten att veta vilka avtal och pengar vi har är helt avgörande, säger Gill Brodin, ekonomiskt ansvarig för Sigtuna kvinnojour.

Det idéburna offentliga partnerskapet, IOP, innebär för jouren mer pengar och avtal för tre år i taget, istället för att varje år behöva söka föreningsbidrag. Och ett bättre, mer jämlikt, samarbete med kommunen, tycker Gill Brodin.

Idéburet offentligt partnerskap är en samarbetsmodell som utvecklades 2010 av Forum, branschorganisationen för idéburna organisationer med social inriktning, som just ett mellanting mellan föreningsbidrag och köp av tjänster.

För vissa verksamheter, till exempel kvinnojourer, passar inte att upphandla, menar Gill Brodin.

– Kommunen har ju helt plötsligt förmånen att få ta del av den idéburna organisationens frivilligkrafter. Det kan man inte upphandla. Det går inte att köpa någons otroliga engagemang, säger hon.

Är det inte problematiskt att folk jobbar gratis?

– Nej, det skulle jag inte säga, eftersom man har ett avtal med en förening. Alla människor som är delaktiga i föreningen är ju där frivilligt.

Intresset för att ingå IOP-avtal ökar. Nya siffror från Forum visar att det nu finns åtminstone 56 IOP i landet. De vanligaste områdena där de används är just kvinnojourer och flyktingmottagande.

Malmö stad har IOP-avtal, bland annat med Röda korset som driver ett behandlingscenter för tortyrskadade.

– Vi är väldigt medvetna i Malmö stad att vi inte kommer att klara dagens utmaningar själva, säger Nidal Al-Mudafar, utvecklingssekreterare på sociala resursförvaltningen i Malmö stad.

Borde inte kommunen själv kunna driva verksamheten?

– Den offentliga sektorn är lite stel. Vi har inte samma flexibilitet, möjligheter och kanaler. Ibland når vi inte ut till målgrupper som det civila samhället gör, säger Nidal Al-Mudafar.