Kriminolog: Hårdare straff liten effekt mot bränder

1:47 min

Hårdare straff har sannolikt en liten effekt mot bilbränder, anser kriminologen Manne Gerell. Forskarna vet inte exakt varför det brinner mer i vissa områden än andra.

Det finns inte så mycket forskning i Sverige om bilbränder, eller om hur man kan förebygga dem. Forskarna vet inte heller så mycket om vilka åtgärder som fungerar.

– Nej, inte som man kan veta med någon vetenskaplig säkerhet. Man kan antingen dra paralleller från forskning kring förebyggande av andra brott. Det känns väldigt troligt att till exempel en ökad polisnärvaro, fungerar på bränder också, säger Manne Gerell, kriminolog vid Malmö högskola som just nu håller på med en studie om bilbränder.

Enligt forskningen är bilbränder ett brott som oftast begås av en liten grupp ungdomar. Enligt en studie från Göteborgs universitet 2013 är det mest pojkar som bränner, och de begår också ofta andra brott.

Det brinner oftare i fattiga, segregerade områden där det bor många ungdomar, visar en annan studie från Stockholms universitet. I intervjuer med ungdomar kommer motiv som spänning och att det är roligt fram, eller till exempel försäkringsbedrägeri och hämnd. Men frågetecknen är många om varför vissa bostadsområden drabbas mer än andra.

– Det måste finnas någon form av koppling till de här mekanismerna fattigdom och segregation, men vi förstår inte exakt hur det där hänger samman, mer än att det på något sätt har att göra med någon känsla för utanförskap eller någonting, säger Manne Gerell. 

Fler synliga poliser som allmänt förebygger brott kan vara effektivt, tror Manne Gerell. Det fungerade till exempel i Malmö 2008 och 2009. 

– En av anledningarna som ungdomarna själva angav till att det dog ut till slut var just att det var så mycket poliser så att man inte kunde fortsätta hålla på. Det gick bara inte när det var poliser överallt. 

Men hårdare straff har sannolikt en liten effekt. Enligt Manne Gerell har det generellt ganska små effekter på att förebygga brott. 

– Det fungerar bäst på väldigt milda brott och brott som kanske inte ger något straff alls annars om man ökar det lite grand. Men på brott som redan ger ganska höga straff har det ganska liten effekt att skärpa straffen ytterligare, säger han.