Pilgrimsfalken på väg tillbaka

1:31 min

Hälften av häckningarna i Norrbotten misslyckades på grund av dålig sommar. Trots det ser framtiden ljus ut för pilgrimsfalken som anses vara världens snabbaste fågel.

I tubkikaren kan vi betrakta en falkunge i en torrtall på bergets kant. Det är en av tre ungar i boet på klipphyllan, bara några kilometer från Bodens centrum.

– Det är hur häftigt som helst att man nu kan se inne i Boden jagande pilgrimsfalkar, säger Berth-Ove Lindström, som jobbat med inventeringen av pilgrimsfalkarna.

I mitten av 70-talet var falkarna så hårt drabbade av miljögifter som PCB, DDT och kvicksilver att i Sverige kunde man bara observera 15 par falkar. Ett räddningsarbete inleddes med att skydda boplatser, kartlägga miljögifternas effekter och föda upp falkungar.

– När vi började med falkarna fanns det tre par i Norrbotten, säger Berth-Ove Lindström. Nu har vi runt 130 lokaler där det häckar pilgrimsfalk i länet, bara i år har vi åtta nya lokaler, säger Berth-Ove Lindström.

I år såg det ut som det skulle bli ett gyllene år för länets pilgrimsfalkar. Men storm och regn gjorde att falkarna hade svårt att jaga i samband med häckningen.

– I år hade vi 35 lyckade häckningar med 86 ungar. Vi hade fått betydligt bättre resultat om vi inte fått den stora stormen med massor av nederbörd, där i början av juni. Det gjorde det svårt för falkarna att flyga och jaga. Om inte vädret hade ställt till det hade vi sannolikt fått mot 150 ungar, nu blev det drygt hälften av det, säger Berth-Ove Lindström.

Trots att hälften av häckningarna misslyckades i år så ser Berth-Ove Lindström ljust på falkarnas framtid.

– Falkarna är på väg tillbaka. Totalt i landet finns runt 400 par. När vi är uppe i de runt 1000 par vi hade i början av 1900-talet så kan man börja andas ut, säger han.