"Hälsosam fetma" delvis en myt

1:57 min

Det har kommit flera studier som pekar på att det går att vara rejält överviktig men ändå frisk som en nötkärna. Det vill säga att vara mycket fetare än normalt utan ökad risk för att drabbas av diabetes typ 2 eller hjärt- och kärlsjukdom. Men en ny studie pekar på att "hälsosam fetma" delvis är en myt.

– Det här stödjer en uppfattning om att man ska behandla alla feta. Det är absolut inte så att man ska strunta i de här som ser ut att vara hälsosamma, för de är nog inte så hälsosamma som man tror, säger Mikael Rydén.

Han är professor, överläkare och ansvarig för den nya studien som har gjorts vid Karolinska institutet.

Det har talats allt mer om att det skulle finnas en "snäll", eller "hälsosam" fetma. Det finns personer som är ordentligt överviktiga men som ändå uppvisar normala hälsovärden och normal ämnesomsättning som till exempel normal insulinkänslighet. Därmed har det förutsatts att de inte löper samma risk att drabbas av sjukdomar som diabetes typ 2.

En teori till varför det är så här är att de som kallas "hälsosamt feta" skulle ha en "snällare" fettväv som inte reagerar på insulin på samma sätt som andra överviktiga.

För att testa om fettväven verkligen reagerar annorlunda hos de som kallas hälsosamt feta undersökte Mikael Rydén och hans kollegor vid Karolinska institutet bukfettet hos två grupper av kraftigt överviktiga kvinnor. Den ena gruppen kunde ses som "hälsosamt feta", eftersom de hade en mer normal insulinkänslighet i kroppen som helhet.

Men trots att insulinkänsligheten skilde grupperna åt i kroppen som helhet, visade det sig att just fettvävens svar på insulin var detsamma hos båda grupperna. Aktiviteten i cellerna ökade som om de blev stressade.

Den här stressen i fettväven såg forskarna inte hos normalviktiga, vars fettväv knappt reagerade på insulinet.

Därför verkar det som att det inte finns någon "snäll" fettväv hos en del överviktiga. Allt fler studier pekar nu på att idén om en mer hälsosam fetma delvis är en myt, enligt Mikael Rydén.

- Åtminstone vad gäller svaret på insulin. Den delen av hälsosam fetma kan man krossa.

Enligt Olga Göransson, docent i experimentell diabetesforskning vid Lunds universitet, är studien från KI mycket välgjord. Men det finns fortfarande anledning till att undersöka huruvida det ändå finns något som kan kallas för hälsosam fetma, anser hon.

– Man hittar kliniska skillnader när det gäller kardiometabola parametrar. Jag tycker att även efter den här studien är de skillnaderna fortfarande väl värda att undersöka, säger Olga Göransson.

– Visar det sig att vi kan hitta förklaringar till de skillnaderna så kan vi utnyttja det till behandling av metabola följdsjukdomar som diabetes typ 2.

Det har hävdats att uppemot en tredjedel av alla som är rejält överviktiga har en normal ämnesomsättning och därmed inte behöver oroa sig för sin vikt. Men både Olga Göransson och Mikael Rydén anser att det är viktigt att alla personer som har  fetma får hjälp att gå ner i vikt.

Mikael Rydén och hans forskargrupp vid Karolinska institutet ska fortsätta följa försökspersonerna som ska gå ner rejält i vikt. De ska studera hur detta påverkar insulinkänsligheten och den till synes hälsosamma fetmans vara eller icke vara.