Ny satsning på forskning kring Hanöbukten

Ett nytt laboratorium som fokuserar på forskning om Östersjön i allmänet, och Hanöbukten i synnerhet, ska upprättas i Skåne.

Det är Lunds Universitet och Simrishamns kommun som går ihop för att skapa en forskningsmiljö där man studerar Östersjöns miljö och ekologiska system, parallellt med det samhälle och näringsliv som finns i regionen runt Hanöbukten.

– Genom att inte enbart fokusera på havet, utan inkludera allt vatten och även samhället runt Hanöbukten, skapas förutsättningar för en lång rad forskningsområden, säger Maria Hansson, docent vid Lunds universitet.

I samband med satsningen ska åtta doktorandtjänster tillsättas. Projektet pågår mellan 2017 och 2020.