Dålig kondition förkortar livet

1:23 min

Att ha dålig kondition innebär en större risk att dö i förtid, än vad både högt blodtryck och höga kolestorolvärden gör. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

– Att effekten av dålig kondition var så tydlig, där endast rökning var farligare, var något av en överraskning för oss, säger Per Ladenvall, forskare vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet. 

Resultaten kommer från en långtidsstudie där medelålders män följts upp under 45 års tid. Närmare 800 män fick göra ett konditionstest 1967, när de var 54 år gamla.

Männen delades in i tre grupper utifrån vilken kondition de hade, och forskarna följde sedan upp dem ända till 2012, tills de som fortfarande levde var 99 år gamla.

– Då kunde vi se att de med sämst kondition på det här arbetsprovet hade en högre dödlighet under de kommande 45 åren. Om man jämför den sämsta och den bästa gruppen så handlar det om ungefär två och ett halvt års skillnad i livslängd, säger Per Ladenvall.

Att dålig kondition riskerar leda till tidigare död har också andra studier visat, men enligt Per Ladenvall är det ändå ett något överraskande resultat att det enligt deras är en större riskfaktor än både högt blodtryck och höga kolesterolvärden. Och det unika med studien är också att man har följt personer under så lång tid, säger han.

– Vi ser effekten av den dåliga konditionen i medelåldern både 10, 20, 30 och 40 år senare. 

Vad ska man dra för slutsats av de här resultaten?

– Jag tycker att slutsatsen är att man ska försöka stimulera folk att uppnå en god kondition för att uppnå de här hälsoeffekterna, säger Per Ladenvall.

Studien Low aerobic capacity in middle-aged menassociated with increased mortality rates during 45 years of follow-up har publicerats i European Journal of Preventive Cardiology online.