Förtätning av staden ger för små skolgårdar

2:40 min

Många områden i länet förtätas nu för att ge fler bostäder. Men förtätningen innebär ofta att ytor för barn minskar, till exempel att skolgårdar och förskolegårdar blir för små.

Monica Wester i den ideella organisationen Barnverket är kritisk.

– Barn behöver stora ytor att röra sig på. De behöver naturmark, gröna ytor som reducerar stressen bland annat. Blir barn stressade så är det lätt att de får koncentrationssvårigheter, och det är något som vi ser öka nu i hela Sverige, säger Monica Wester.

En utveckling nu är att det går åt andra hållet. Mindre skolgårdar, mindre förskolegårdar. Vad tänker du om det?

– Ja, det är en katastrof om man ser till barns utveckling och hälsa och lärande.

Många av de nya bostäderna i länet kommer till genom så kallad förtätning, det vill säga att fler hus byggs i de bostadsområden som redan finns. En följd av det är att ytorna för skolgårdar inte räcker till. Boverket rekommenderar en yta på 30 kvadratmeter per barn, men det behöver inte kommunerna följa. Vi hör Henrik Nerlund i Stockholms Skönhetsråd.

– Jag tror att det är jätteviktigt att man utgår ifrån de här riktlinjerna som finns, och att man är väldigt tydlig med att förklara varför man inte når dem om det är så att man inte gör det. Idag så upplever vi att man egentligen överallt väljer bort att nå de här ytkraven, och förklarar inte ens varför, säger Henrik Nerlund.

– Vi har till exempel en skola som man kommer att bygga i Norra Djurgårdsstaden där vi har fyra kvadratmeter per barn för utevistelse. Det är klart att det blir väldigt trångt på lunchrasten. Så när vi bygger nytt bör vi kunna göra det mycket bättre.

Vad blir det för problem av att skolgården är för liten?

– Ja, tänk själv att stå på fyra kvadratmeter. Det blir väldigt lite, och det är klart att utevistelsen är en viktig del i barnens arbetsdag att man har möjlighet att vara ute och få frisk luft och solljus, säger Henrik Nerlund.

– Ett problem man också får om utevistelsen är för liten, måste man samnyttja ytorna. Så någon får äta lunch klockan tio och någon får äta lunch klockan två.

Monica Wester i organisationen Barnverket säger att det är viktigt för barns utveckling att skolgårdarna är tillräckligt stora.

– Vill vi att barn ska utveckla hälsa och lärande, då måste man se till att städerna också skapar förutsättningar för det, med ytor bland annat.

Hur fungerar det här ihop med förtätning?

– Ja, jag vet inte om det går att förtäta så mycket mer om barn ska må bra.