Gnistan förändras

Verksamheten på boendet för psykiskt handikappade på Ryhov i Jönköping, det som kallas Gnistan, kommer att förändras. Från och med i höst satsar man mer på rehabilitering, öppenvården betonas på bekostnad av slutenvården och teamet som arbetar med unga nyinsjuknade förstärks. Sjukhusdirektör Jerker Richt säger till nyheterna att det viktigaste med förändringen är att samarbetet med kommunens socialförvaltning förstärks. Några pengar kommer inte att sparas på Gnistan, men eftersom kommunerna blir medfinansiärer kan verksamheten utvecklas, säger Jerker Richt.