Körde 79 km/h förbi en skola

Det körs alldeles för fort vid Karlskronas skolor. Det visar en mätning som organisationen Motormännen gjort.

Mätningarna som gjordes när eleverna var på väg till skolan visade att bara sex procent av fordonen höll hastigheten.

Motormännen gjorde mätningar på 25 platser i landet och och Karlskrona toppar listan över andelen fortkörare.

Den högsta uppmätta hastigheten var 79 kilometer i timmen.