Botkyrka fick pris som bästa LSS-kommun

Botkyrka kommun utanför Stockholm är Sveriges bästa LSS-kommun. De är alltså bäst i Sverige på att hjälpa personer med funktionsnedsättningar som har rätt till hjälp och stöd enligt lagen LSS.

Klicka på texten för att läsa mer

Sveriges bästa LSS-kommun är ett pris som delas ut av flera grupper som arbetar med frågor om funktionsnedsättningar. Nu i år är det första gången som det här priset delas ut.

LSS är kommunernas ansvar

På torsdagen var det prisutdelning i Stockholm. Det var den före detta politikern Bengt Westerberg som delade ut priset. För många år sedan var han med i regeringen och det var också han som för lite mer än 20 år sen var med och ansvarade för att Sverige införde LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är kommunerna i Sverige som har ansvar för att de personer som har rätt till LSS får den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till enligt lagen.

Botkyrka är bäst på LSS

Botkyrka kommun utanför Stockholm har nu blivit vald till Sveriges bästa LSS-kommun. De som bestämmer över priset tycker att Botkyrka är bra på att bry sig om varje person som har rätt till hjälp enligt lagen LSS. Till exempel har personer på LSS-boende i Botkyrka själva fått vara med och välja personal. Dessutom är Botkyrka bra på att se till att det finns tillräckligt med pengar till varje person som behöver hjälp enligt LSS.

Stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg kom på andra plats och Enköpings kommun kom på tredje plats som Sveriges bästa LSS-kommun.