Nästan alla Gävles grundskolor med i Gävlemodellen mot mobbning

0:36 min

Gävlemodellen är ett samarbete för att motverka mobbning mellan Högskolan i Gävle, BIG och Utbildning Gävle. Idag var det uppstart för årets arbete mot mobbning, där 11 av Gävles grundskolor deltar. 

Gävlemodellen är ett sätt att vägleda grundskolorna i hur de ska arbeta mot mobbning. För att göra detta har man paketerat skolverkets forskningsresultat om vad som fungerar i arbetet mot mobbning med diskrimineringslagen och skollagen på enkelt sätt. 

Idag var det uppstart för Gävlemodellen där 11 grundskolor i Gävle deltar. Under uppstarten presenterades paketeringen som vägleder skolorna i hur de ska arbeta mot mobbning. Pelle Matton är Utbildning Gävles representant i BIG-gruppen.

– Man pratar om vikten av en hela skolan insatt. Att skapa trygga, goda, lärande miljöer det är en uppgift som all personal har. Därför var all personal kallade till Högskolan i Gävle idag och fick en gemensam genomgång, berättar Pelle Matton.

I år är alla kommunala grundskolor och alla friskolor förutom två med i Gävlemodellen, vilket är fler än tidigare år. Pelle Matton är glad att initiativet växer.

– Det tycker vi är kul och det är bra för Gävles ungdomar.