Kraftig ökning av återetableringsstöd till asylsökande

2:09 min

Antalet asylsökande som beviljats stöd för att återvända till sina hemländer ökar kraftigt. Det hårda söktrycket har lett till långa handläggningstider på Migrationsverket.

Tavakol Sajadi reste tillbaka till Afghanistan, men fick vänta länge på ett beslut.

– Migrationsverket tog min e-postadress och sa att de skulle skicka ett brev till mig med beslutet, och att pengarna sedan skulle skickas över till Afghanistan. Jag gick till uttagskontoret nästan varenda dag, men hörde ingenting på flera månader, säger Tavakol Sajadi som till slut ändå fick ett positivt beslut och kunde hämta ut sina pengar i Kabul.

Det är personer som fått avslag på sin asylansökan eller som självmant dragit tillbaka ansökan som har möjlighet att få återetableringsstödet, som är på 30 000 kronor för vuxna och 15 000 för barn.

Villkoret är att man kommer från något av 18 länder där det är möjligt att få stödet, och att man avser att återetablera sig i hemlandet.

Hittills i år är det över 1 300 personer som fått återetableringsstöd, jämfört med 216 under hela förra året. En kraftig ökning som beror på att återvändandet till framför allt Irak och Afghanistan har ökat. Många därifrån har återtagit sin asylansökan, säger Tobias Axelsson, ansvarig för återetableringsstöd på Migrationsverket.

– Den generella bedömningen är att man helt enkelt har kommit hit med ibland felaktig information om möjligheten att få ett uppehållstillstånd, säger han.

Pengarna betalas ut i hemlandet, men ansökan måste göras i Sverige före avresan, och Migrationsverket har också som ambition att ett beslut ska fattas innan personen lämnar Sverige.

Men Ekot har varit i kontakt med flera personer som - precis som Tavakol Sajadi från Afghanistan – säger att de rest tillbaka till hemlandet och där väntat i månader på ett beslut. Just nu är det över 700 ärenden som väntar på ett avgörande, säger Tobias Axelsson igen.

– Vi kommer vidta åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

Vad är det för åtgärder?

– Helt enkelt att det finns mer personal som kan bistå med de här besluten, säger Tobias Axelsson, ansvarig för återetableringsstöd på Migrationsverket.