Snart startar den stora hamnsaneringen

1:20 min

Ett av Sveriges största saneringsprojekt är på gång att starta i Oskarshamn. Efter 20 år av undersökning och planering så ska nu hamnen saneras från tungmetaller med start om några veckor.

P4 Kalmar hälsar på i Hamnens hus där kontoret för hamnsaneringen håller till. Uppe på balkongen högst upp på byggnaden har vi en otrolig utsikt över hamnbassängen som ska saneras.

– Det känns fantastiskt att stå här. För det som vi ska göra är att vi ska klara av att muddra hela bassängen som innehåller 500 000 kubikmeter förorenat sediment. Det ska tas bort för att vi ska minska spridningen av tungmetaller och dioxiner ut i Östersjön, säger Bodil Liedberg Jönsson från Oskarshamns kommun är ansvarig för hamnsaneringen.

Tänk dig ett globen fullt av jordmassor, så mycket är det som ska tas upp från botten av hamnen.

Att det är så förorenat på botten har att göra med 150 års industriell verksamhet, som kopparverk, batteritillverkning och kommunalt avloppsverk.

Minska utsläppen med 90 procent.

Nu ska det upp. För mudderverket är på plats och pråmen har kommit som ska transportera sörjan till en anläggning i hamnen. Där ska det pressas samman och renas för transport till en deponi i Storskogen.

Hamnen är den största källan av dioxiner ut i Östersjön. Tanken är att utsläppen ska minska med 90 procent.

– Det är ett högt satt mål, men det är fullt möjligt. För vi vet att vi ska klara det. Vi är med och renar Östersjön, säger Bodil Liedberg Jönsson.

Totalt kostar saneringen av hamnen 520 miljoner kronor. Naturvårdsverket står för en stor del av pengarna via Länsstyrelsen
Den 27 september invigs saneringen av hamnbassängen i Oskarshamn.